top of page

Om Auktionshuset Thörner & Ek AB

"Folkets auktionshus"

Under 2023 förvärvade Auktionshuet Thörner & Ek AB auktionshuset Alf Ek Auktioner AB. Verksamheten drivs samma lokaler och med samma anda för att göra ett auktionshus för folket, något vi kallar för "Folkets auktionshus". 

Våra medarbetare har en gemensam auktionserfarenhet på över 50 år och det är genom denna erfarenhet vi kan erbjuda en helhetslösning och professionellt katalogiserade auktioner. 

 

Välkommen till Folkets Auktionshus där dina objekt får nytt liv hos nya ägare.

Old Silver Candle stativ

Vi på Thörner & Ek

bottom of page